Podaci o osiguranom slucaju

Podaci o vozaču teretnog vozila

Informacije o nezgodi

Instrukcije za plaćanje  

Uzrok oštećenja kod transportovane robe
Podnosilac prijave je